1ο Ενημερωτικό Δελτίο

Δημοσιεύθηκε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο της EQUALISER. Παρέχει μια επισκόπηση του έργου, εστιάζοντας στο ιστορικό του, παρέχοντας αποτελέσματα και πληροφορίες σχετικά με τη χαρτογράφηση των εθνικών οικοσυστημάτων για τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στις επιχειρήσεις και ανάγκες για την ενσωμάτωση στις χώρες εταίρους.

Δείτε και κατεβάστε το εδώ!