ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

Το EQUALISER είναι ένα ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ με σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον, με πρακτικά και αναβαθμισμένα εργαλεία για να επιτευχθεί ένα δίκαιο και ισότιμο μέλλον για κάθε φύλο.


Για το έργο EQUALISER εργάζονται έξι ευρωπαϊκοί οργανισμοί από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ολλανδία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία.

logo deinde

Η AEII, Asociación Educativa por la Integración y la Igualdad (Εκπαιδευτική Ένωση για Ένταξη και Ισότητα) είναι ένας ισπανικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με αποστολή την ενίσχυση της μάθησης μέσω της εργασίας, της κινητής μάθησης, της μαθητείας και των προγραμμάτων κατάρτισης τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο οργανισμός μας βρίσκεται στην καρδιά της Μούρθια, πρωτεύουσα της ομώνυμης ισπανικής επαρχίας. Η AEII προσφέρει εξειδικευμένη και μεθοδολογική βοήθεια και εξατομικευμένη κατάρτιση σε διάφορους τομείς της δημόσιας ζωής όπου εμπλέκεται η ψυχολογία: στην κοινωνική εργασία, την εκπαίδευση, την υγεία, τις επιχειρήσεις, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την πολιτική και άλλους τομείς. O οργανισμός μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην κοινωνική συμπερίληψη και την ένταξη των εθνικών μειονοτήτων, των μεταναστών και των μελών περιθωριοποιημένων ομάδων κάθε ηλικίας. Στόχος της AEII είναι η ενθάρρυνση για τη βελτίωση της ποιότητας και την αριστεία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

IDEC logo

Η IDEC είναι μια εταιρεία κατάρτισης και παροχής συμβουλών με έδρα τον Πειραιά. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εκπαίδευση, συμβουλευτική διοίκησης, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η IDEC έχει μεγάλη εμπειρία σε διακρατικά αναπτυξιακά έργα και αναπτύσσει υλικό ηλεκτρονικής μάθησης, πλατφόρμες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, καθώς και εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης για διάφορες ομάδες-στόχους.

Η IDEC, ως εταιρεία κατάρτισης και συμβουλευτικής επιχειρήσεων, προάγει την κοινωνική συμπερίληψη, την ισότητα των φύλων και έχει ενεργό ρόλο στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της καθοδήγησης νέων και ενηλίκων, ειδικά των γυναικών, σε εκπαιδευτικό, οργανωτικό ή επιχειρηματικό επίπεδο. Συνδυάζουμε διαρκώς την τεχνογνωσία μας στους τομείς ΕΕΚ και της εκπαίδευσης ενηλίκων με στόχο να προωθήσουμε την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, τις ισότιμες ευκαιρίες και την εκπαίδευση για όλους.

logo deinde

Το κέντρο EMPHASYS ιδρύθηκε το 1998 και λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία ως Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΤΠΕ (ΕΕΚ), εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Το όραμά του είναι να προσφέρει ευκαιρίες Δια Βίου Μάθησης υψηλού ποιοτικού επιπέδου και ψηφιακές λύσεις συγκεκριμένα για τις ανάγκες των μαθητών κάθε ηλικίας και ικανότητες για την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου τους, να εξασφαλίσει τη συμπερίληψη, την πρόσβαση και τη συμμετοχή στην ψηφιοποιημένη κοινωνία και την αγορά εργασίας. Δεσμευσή του είναι η προώθηση του πράσινου μετασχηματισμού και της πράσινης μετάβασης για ένα βιώσιμο μέλλον. Το Emphasys είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Δικτύου Μάθησης (DLEARN) και του δικτύου CONNECT-INTERNATIONAL.

logo deinde

Το Inqubator Leeuwarden (επίσημη ονομασία εγγραφής θερμοκοιτίδα Stichting) δραστηριοποιείται στο βόρειο τμήμα της Ολλανδίας από τότε που καθιερώθηκε ως ίδρυμα το 2010. Το Inqubator βοηθάει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να εδραιώσουν την επιχείρησή τους και να μεγιστοποιήσουν την προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτόν τον σκοπό, το Inqubator προσφέρει κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, όπου οι αρχάριοι επιχειρηματίες μπορούν να δουλέψουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο, να λάβουν συμβουλές σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να προχωρήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους και να παρακολουθήσουν διάφορα είδη εργαστηρίων και masterclasses. Το Inqubator προσφέρει επίσης χώρο γραφείων για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν χωράνε πλέον στον κοινόχρηστο χώρο γραφείων και χρειάζονται το δικό τους γραφείο. Επιπλέον, το Inqubator παρέχει στις νεοσύστατες επιχειρήσεις γνώσεις, δικτύωση, συμβουλές, κατάρτιση και εργαστήρια σε συνεργασία με επιχειρηματικούς και εκπαιδευτικούς εταίρους.

logo deinde

Η Eurodimensions είναι μία συμβουλευτική εταιρεία με έδρα τη Μάλτα και εστιάζει στην εκπαίδευση που συνδέεται με τη θετική επιρροή που έχουν οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί διά βίου Μάθησης στην πορεία εκπαίδευσης/κατάρτισης. Η Eurodimensions έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργατών με έμπειρους εκπαιδευτές και μέντορες ποικίλων υποβάθρων συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, Επιμελητηρίων και Φορέων για το Εμπόριο, ΜΚΟ και Θερμοκοιτίδων. Το προσωπικό του συνεργάζεται σταθερά με τις τοπικές αρχές της Μάλτας, με πολλά πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και επί του παρόντος συμμετέχει σε άλλες προτάσεις Erasmus για ΕΕΚ.

logo deinde

Το Mindshift ιδρύθηκε το 2017 ως συμβουλευτική εταιρεία με εξειδίκευση στο Ανθρώπινο κεφάλαιο, με στόχο την τόνωση της ψηφιακής και της διαπροσωπικής ανάπτυξης στους οργανισμούς και την κοινωνία. Δραστηριοποιείται τόσο σε εθνικές όσο και διεθνείς αγορές:
Σε εθνικό επίπεδο, το MINDSHIFT είναι ένας από τους βασικους εταίρους του The Key Talent Portugal, μια συμβουλευτική εταιρεία τεχνολογίας ανθρώπινου δυναμικού που ειδικεύεται στην κοινωνική προσέγγιση και την αξιολόγηση ταλέντων και αναπτύσσει πλατφόρμες, όπως το Panorama και το AplyGo, οι οποίες καθιστούν δυνατή τη βελτιστοποίηση, την εφαρμογή και τη διαχείριση ψηφιακών, ευέλικτων και ελκυστικών διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού με βάση την ανάλυση δεδομένων.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είμαστε στρατηγικός εταίρος για την ανάπτυξη έργων διακρατικής συνεργασίας με στόχο καινοτόμες λύσεις στον τομέα της κατάρτισης των νέων και των ενηλίκων.

Equaliser logo with a white stickman on an orange background

Έργο: EQUALISER-Εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των φύλων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
[Αρ. συμφωνίας έργου: 2022-1-ES01-KA220-ADU-000086221].

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

EU flag with text mention "Co-Funded by the EU"